Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

Chúng tôi rất vui khi bạn đọc bài viết này. Nếu thấy bài viết hay và đầy đủ thông tin, hãy tặng chúng tôi 1 like. Nếu thấy bài viết chưa ổn, cần chỉnh sửa bổ sung thêm. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để ShunDeng bổ sung kịp thời. Rất cám ơn bạn đã dành thời gian đóng góp ý kiến để Website được tốt hơn nữa.

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa 2 bên bao gồm bên đặt gia công và bên nhận gia công. Theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu từ bên đặt gia công (khách hàng). Khách hàng nhận sản phẩm và thanh toán tiền công.

Hợp đồng gia công có thể được xác lập bằng miệng hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên để đảm bảo các bên không vi phạm những điều khoản và làm gián đoạn đến công việc của nhau. Nên ngày nay, đại đa số mọi người đều ký kết hợp đồng bằng văn bản.

Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực gia công cơ khígia công kết cấu thép (nhà xưởng). Chính vì thế, Shun Deng sẽ gửi đến bạn cũng như đối tác khách hàng mẫu hợp đồng gia công cơ khí mới nhất.

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

Các bạn có thể tải file Word ngay phía cuối bài viết

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
Số: … – 2015/HĐGC-PNT

–  Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

–  Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội đồng nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành;

–  Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

–  Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên;

–  Căn cứ bản vẽ thiết kế.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, đại diện hai bên gồm có:

1. BÊN A(Bên đặt hàng):

– Tên doanh nghiệp :…………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại :……………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số :…………………………….Mở tại ngân hàng :……………………………………………….

– Đại diện là Ông (bà) :…………………………………………….Chức vụ :…………………………………

– Giấy ủy quyền số :……………………………………..(nếu có).

Viết ngày…………………….Do………………………..chức vụ…………………..ký.

2. BÊN B (Bên nhận gia công):

– Tên doanh nghiệp :…………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại :……………………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số :…………………………….Mở tại ngân hàng :……………………………………………….

– Đại diện là Ông (bà) :…………………………………………….Chức vụ :…………………………………

– Giấy ủy quyền số :……………………………………..(nếu có).

Viết ngày…………………….Do………………………..chức vụ…………………..ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1 : Đối tượng hợp đồng

1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất: ……………………………………………………………………..

2. Quy cách phẩm chất:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2 : Nguyên vật liệu chính và phụ

1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm

a- Tên từng loại:……………. Số lượng: …………………chất lượng; ………………………………

b- Thời gian giao:……………… Tại địa điểm: ……………………………(Kho bên B)

c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.

2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:

a- Tên từng loại:…………… số lượng:………….. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).

b- Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là: ……………………………..

Điều 3 : Thời gian sản xuất và giao sản phẩm

1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày ……………………………………………………………………………..

Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

2. Thời gian giao nhận sản phẩm:

Nếu giao theo đợt thì:

a> Đợt 1: ngày……………………… Địa điểm: …………………………………………………………………..

b> Đợt 2: ngày…………………….. Địa điểm: …………………………………………………………………..

Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là: …………………………………….
Nếu bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí :……..

Điều 4 : Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 5 : Thanh toán

Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.

Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: ……………………………………………………………..

Điều 6 : Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, giảm giá, sửa chữa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…).

2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu không hư hỏng phải bồi thường nguyên liệu theo giá hiện thời

3. Ký hợp đồng mà không thực hiện: bị phạt tới ….% giá trị hợp đồng.

4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: bồi thường theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng v.v…

Điều 7 : Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.

3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 8 : Các thỏa thuận khác

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 9 : Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày………………..đến ngày ………………………………………………

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó……………… ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành …………..bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………bản.

           ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ:

Ký tên

(Đóng dấu)

                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ:

Ký tên

(Đóng dấu)

Link tảihttps://drive.google.com/file/d/123-hGKvFDxWbcesb-qOhTm_JyDyRHZsr/view

Shun Deng cung cấp thép và dịch vụ gia công kết cấu thép : các sản phẩm thép tấm, thép hình, thép góc đa dạng về chủng loại. Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ thợ cơ khí lành nghề, cùng trang thiết bị, máy móc hiện đại. Chúng tôi nhận gia công cắt bản mã, đục lỗ theo yêu cầu của khách hàng.

Mọi chi tiết về dịch vụ gia công kết cấu thép. Vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH SHUNDENG TECHNOLOGY

Địa chỉ : Số 20, đường số 1, KCN Vsip II, KLHCNDV – DT Bình Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Hotline : 0979012177 (Mrs. Thắm)

Email : shundeng.vp@gmail.com